Nasza Firma

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług:

PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ AGD WRAZ Z PODBICIEM KARTY GWARANCYJNEJ!

Podłączanie płyt elektrycznych
W celu utrzymania gwarancji kuchenki
elektrycznej, płyty indukcyjnej czy
ceramicznej płyty grzewczej, jej
podłączenie powinien wykonać
wyłącznie elektryk z uprawnieniami.
Samodzielne próby mogą zakończyć się spaleniem kuchenki,
a gwarancja tego nie uzna. Większość płyt jest
przystosowana do instalacji trójfazowych. Często
z zakupionej płyty wystają jedynie krótkie przewody.
Wyprowadzenie przewodu, dostosowanie urządzenia
do instalacji oraz samo podłączenie kuchenki powinno być
realizowane przez elektryka z uprawnieniami elektrycznymi.
Pieczątka uprawnionego elektryka w karcie gwarancyjnej
płyty czy kuchenki zapewnienia korzystanie z gwarancji.
Posiadamy wymagane uprawnienia elektryczne SEP do
ostemplowania gwarancji fabrycznej na prawidłowe
podłączenie do sieci urządzeń AGD.

Skrzynki bezpiecznikowe
Nasze propozycje to: przenoszenie
liczników elektrycznych, wymiana tablic
elektrycznych, instalacja zabezpieczeń
różnicowoprądowych, wymiana
skrzynki bezpiecznikowej. Szczególnie
polecamy skuteczną ochronę przed porażeniem, jaką
zapewniają montowane w rozdzielni elektrycznej wyłączniki
różnicowoprądowe, które mogą uratować nam życie
w sytuacji dotknięcia przewodu pod napięciem lub obudowy
urządzenia, w którym doszło do uszkodzenia izolacji.
Ich działanie polega na stałym porównywaniu prądu
płynącego w przewodzie fazowym i neutralnym. Jeśli pojawia
się różnica wskazująca na wystąpienie zagrożenia, zasilanie
jest automatycznie odłączane nie później po 0,03 sekundy
od zdarzenia. Wyłącznik zadziała również w przypadku
przebicia, czyli przepływu prądu do masy, który stanowiefekt uszkodzenia izolacji przewodów czy zawilgocenia
urządzeń elektrycznych. Innym urządzeniem, które dba
o bezpieczeństwo mieszkańców oraz instalacji elektrycznej
jest wyłącznik nadprądowy typu S, stanowiący odpowiednik
przestarzałych korków. W sytuacjach awaryjnych, np. kiedy
kabel zasilający urządzenie zostanie uszkodzony
i spowoduje zwarcie - odcina on obwód od zasilania.
Wyłącznik zadziała także wówczas, kiedy podłączymy zbyt
wiele urządzeń do jednej "złodziejki" i nastąpi przeciążenie
linii oraz, niewidoczny dla nas, wzrost temperatury
przewodu, zagrażający przepaleniem instalacji, a nawet
wybuchem pożaru.


Znajdź nas na Facebooku